PROARKS EJENDOMSPORTEFØLJE

Hos Proark anser vi ejendom for at være den mest solide form for investering, og vi har investeret betydeligt i ejendomme i Europa i mere end 20 år. Investeringerne er foretaget på baggrund af en samlet vurdering af placering, lejere, fremleje og udviklingspotentiale. Ejendommene udvikles løbende, så de bevarer en høj standard og lever op til lejernes ønsker og behov.

Proarkkoncernen ejer danske ejendomme til en værdig af omkring 2,2 mia. Ejendommene erhverves både som individuelle egenskaber og i porteføljer – enten direkte eller via medejerskab af projekter, der tilbydes af Property Invest.

 

ASSETMANAGEMENT AF PROARK

God langsigtet kapitalledelse er resultatet af et kompetent, stabilt og erfarent team af medarbejdere. Vi har fokus på udvikling, specialisering og vidensdeling, tiltrækning og fastholdelse af de rigtige medarbejdere. Vi har sikret vores investorer nogle af markedets bedste afkast i 20 år.

 

EJENDOMSINVEST ADMINISTRATION

Ei-asset-management administration er en stærk og engageret kapitaladministrator. Afdelingen administrerer kapital på mere end DKK 17 mia for investorer i K/S og A/S ejendomsprojekter arrangeret af Property Invest.

 

PROARK FINANS

Koncernens finansielle aktiviteter er et vigtigt element i ejendomsinvesteringer og en række investeringsprodukter. Stærke synergier og betydelig fleksibilitet gavner den samlede forretning.
Proarkkoncernen ejer aktiver i form af ekstremt stærke driftsselskaber. Virksomhederne har en stærk markedsposition og yder et væsentligt bidrag til Proarkkoncernens resultat.

Den største del af koncernens ejendomsrelaterede aktiviteter foregår i EjendomsInvest (Property Invest), der har formidlet investeringsejendomme for høj indtjening og velhavende danskere siden 1987.

 

NEM OG SIKKER EJENDOMSINVESTERING

Projekterne udbydes i en form, hvor bygninger, finansiering, administration, lejere mv er organiseret, så det er enkelt og sikkert at være investor.

Hovedparten af ejendommene er fortsat forvaltet af EjendomsInvest, som selvfølgelig fungerer som en stærk, engageret leder af ejendomme, hvor målet er at opnå en stabil, langsigtet vækst kapital til investorerne.

 

FØRENDE AKTØR PÅ MARKEDET

EjendomInvest indtager en førende position på markedet, og arbejder aktivt for at bevare denne position ved at tilbyde velvalgte og godt gennemtænkte ejendomsprojekter.

Proark har fokus på innovation og investerer aktivt i nybyggeri og udviklingsprojekter, der omfatter særlige fremtidige perspektiver i form og brug.

Koncernens udviklingsselskab, Proark Projects, fokuserer på kvalitet og alle aspekter af værdiskabelsen fra investor til slutbruger. Selskabet investerer aktivt i alle typer af bygge- og udviklingsprojekter i Danmark og i udlandet og gerne med et link til Proarkkoncernens øvrige aktiviteter. De områder selskabet fokuserer på er detail, hoteller, boliger og erhvervsejendomme.

 

Følg Proark på Google+, Twitter. og Linkedin